Organizasyon

Yeþille kuþatýlmýþ cennet bahçesinde mutluluða ilk adýmý atmak ister misiniz?. Ýzmirin yeþiliyle ve doðasýyla meþhur ilçesi urlada 5.000 m2 alana kurulu tamamen aðaçlarýn ,kýrlarýn ve beyazýn hakim olduðu,Ýçerisinde 750 kiþilik kýr düðün bahçesi, 300 kiþilik kapalý salonu ve 120 araçlýk otoparký bulunan bir mekan. Yemekli, kokteyl ve yemeksiz düðün yapma imkaný sunan, tüm yemeklerin kendi mutfaðýnda özel aþçýlarý tarafýndan günlük ve sadece o geceki organizasyon için hazýrlayan bir yer. Düðün Yapmak isteyen çiftlerimize her tarzda düðünü paket(Süsleme, orkestra, video-fotoðraf, ikramlar vs.) olarak sunan evlenecek çiftlerimizin tamamen yükünü hafifletmeye çalýþan bir iþletmedir moya park. Bildiklerinizden tamamen farklý görsellikle kaliteyi birleþtirip en özel günlerinizi güzelleþtiriyoruz. Biz bütün detaylarý planlýyorken, sizlere sadece anýn tadýný çýkarmak kalýyor. Ayrýcalýklarla dolu bir organizasyonla bu mutlu gününüzü taçlandýrmak istiyorsanýz MOYA PARK'a bekliyoruz....